Quote

Reacties op mijn afscheid van de Vlaamse beweging

Wat mij betreft, ik verlang aan de Vl. beweging geheel vreemd te blijven: ik kan een beter gebruik maken van mijn tijd.
MacLeod

Dus inmiddels zitten we een paar weekjes verder en de reacties zijn binnengestroomd. Eerlijk gezegd, verbazingwekkende reacties, het ziet ernaar uit dat mensen waar ik het totaal niet van had verwacht akkoord zijn met dat de keizer geen kleren draagt. En dat naast degenen waarvan ik wel wist dat ze mijn standpunten deels delen. Dat was vijf jaar geleden wel even anders, toen was iedereen vol van de idee dat na de magere jaren ’90, de beweging aan het heropleven is. Met de terugslag van de afgelopen jaren, kunnen we nu dus wel van een fundamentele desintegratie spreken, zeker gezien het succes van de N-VA voor nul procent naar die beweging is doorgevloeid (gelukkig maar). De persoonlijke frustraties die mij nu ter ore zijn gekomen doen zelfs een zinkend schip vermoeden, en dan heb ik het nog niet gehad over dat de afvloei groter is dan de toevoer van bekwame krachten.

Ik ga hier geen namen noemen van diegenen die mij vertrouwelijk hebben aangesproken, net zoals ik ook geen namen heb genoemd in mijn tirade. Sabotage is niet mijn bedoeling. Dat gezegd zijnde, hier enkele reacties samengevat die ik van waarde/consequentie acht: (meer…)

Aside

Schijnheiligheid? Of draagt de keizer werkelijk geen kleren?

Nationalisme in Frankrijk is niet islamofoob

Sinds mijn afscheid van de Vlaamse beweging, probeer ik mij toe te spitsen op wat echt van belang is. Ik blijf nationalist, ik blijf politiek actief. Ik blijf zelfs actief binnen het Vlaams Belang (shocker!), omdat andere partijen mij niet willen en omdat er (shocker!) geen criteria tegen mij worden gebruikt die mijn politieke visie in de weg liggen. Het zou je verbazen hoe Vlaams Belangers lokaal (en nationaal) heel gewone mensen zijn en akkoord gaan met mijn kritiek. Figuren zoals Bert Schoofs weet ik bijvoorbeeld van dat zij heus geen moslimhaters zijn, hun tactiek veranderen zou een opening voor een echt alternatief kunnen betekenen, maar die vrijheid wordt hen niet gelaten zoals het nu is. Dus tot de discipelen van Dewinter mij eruit smijten en nog maar eens hun onvermogen blootleggen, blijf ik dit kanaal hanteren voor een tegenstem, tegen het populisme, maar voor het nationalisme. Ik wil aan deftige politiek doen, niet die onnozele islamofobie of Vlaamse onafhankelijkheidsmanie van de Vlaamse beweging.

Dat gezegd zijnde, merk ik in navolging van mijn tirade dat er plots wel heel wat jaknikkers zijn, alsof iedereen het ermee eens is dat de keizer geen kleren draagt, maar niemand het als dusdanig durft te stellen. Wel, stel het eens zoals het is, want mijn kritiek is fundamenteel en ik sta daarin open voor discussie. Ik herhaal: dáárin. Ik ga niet weer de nuttige idioot spelen!

Mijn economische publicaties behoud ik voor solidarisme.be, maar mijn anti-islamofobie, die laat ik wat meer militant via deze blog doorschijnen (meer regelmatig eens mijn gezondheid het toelaat). Niet omdat ze niet welkom zouden zijn bij het N-SA, ik beschouw dit gewoon als een meer persoonlijke kruistocht waar ik mij als individu door wil laten definiëren.

In die zin ben ik ronduit VERBOLGEN door de recente Vlaamse recuperatie van het Franse Front National. Ja, ik ben een grote fan van het Franse nationalisme, vooral punten zoals anticommunautarisme (hinthint), republikeins laïcisme e.d.m. zoals gedefinieerd door figuren zoals Alain Soral en Christian Bouchet. En daar vinden we ook veel raakpunten met het Front National, blij toe, Marine Le Pen boezemde mij aanvankelijk angst in, maar sinds haar fiat door de basis van de partij, stelt ze zich op als een zeer volwassen politicus. Zie bijvoorbeeld dit interview in Haaretz, waar ze zowel filosemieten als antisemieten te kijken zet.

Nu heb ik al eens eerder mijn gal gespuid over deze schaamteloze recuperatie, maar met de naderende Franse presidentsverkiezingen, stel ik mij toch vragen wanneer ik dit lees op het nieuwskanaal van de rechtse Vlaamse beweging:

“Marine Le Pen is evenzeer gekant tegen de islamisering als het Vlaams Belang, maar omdat zij de aandachtspunten verlegt naar de oorzaken van de islamisering, namelijk de globalisering, de massa-immigratie en de multicultuur, was het niet nodig om oeverloos uit te wijden naar een discours tegen de vele moskeeën, gesubsidieerde imams, hoofddoeken en zo meer. Haar punt was reeds gemaakt en ieder Franse toehoorder heeft het begrepen.”

Iedere Franse toehoorder allicht, maar Vlamingen lijden aan selectief gehoor, misschien daar hun taalpurisme hun beheersing van het Frans in de weg ligt. Marine Le Pen “evenzeer gekant tegen de islamisering als het Vlaams Belang”? Zeg dat eens tegen de identitair (hinthint) Robert Spieler, Dewinter zijn Steden Tegen Islamisering pion in Frankrijk.

Of zeg dat eens tegen Filip De Man, die vindt dat moslims geen democraten kunnen zijn en krijst dat hij nooit een moslim in het Vlaams Belang zal toelaten. Vergelijk dat eens met Jean-Marie Le Pen:

“Les cinq piliers de l’Islam ne sont pas incompatibles avec l’appartenance à la communauté nationale française. Les musulmans ont le droit d’avoir leurs lieux de culte.”

En als definitief antwoord, twee woorden: Omar Djellil.

Kijk, ik ben alleen maar blij wanneer de buitenlandse modus operandi de mensen hier tot nadenken aanzet. Maar waar ik niet tegen kan, is dergelijke schijnheiligheid. Als men werkelijk gelooft dat figuren zoals Marine Le Pen iets zinnigs te vertellen hebben, organiseer eens een debat over daar waar de verschillen boven water komen drijven, in de plaats van nog eens in alle sérieux Dewinter tegen Abu Imran te zetten en dat een debat te noemen.

Wat een circus weer.

Enfin, binnenkort zal ik toch eens de gelegenheid maken met enkele mensen te babbelen, want ik wil toch wel weten hoe het nu werkelijk zit.

Leave a Comment
Aside

Thierry Vanroy zijn definitieve antwoord aan de Vlaamse Beweging

Thierry Vanroy Zwart

 

Nu dat mijn verscheurende insomnia om vier uur in de ochtend een episch duel uitvecht met een verpulverende overdosis aan alkaloïden, voel ik een geiser aan frustraties ontploffen. Jazeker, het is zover, de Vlaamse beweging zit mij tot hier. Ik heb de absolute bodem bereikt, mijn limiet. Ik ben er helemaal klaar mee en kan er niet mee verder met deze komedie.

Waarom? Behalve dat het mij getormenteerd heeft tot het punt dat ik nu volledig geconsumeerd ben door een melancholisch cynisme, iets waar aspirerende artiesten enkel van kunnen dromen onbevoorrecht genoeg voor te zijn, is hier een willekeurig salvo uit het vuistje.

Communautair chauvinisme, sinds wanneer heeft “de Vlaming” copyright op de titel van Atlas?

Lachen met etnische bevolkingsgroepen, terwijl dat Vlaams ideaalbeeld nog te archaïsch zou zijn voor een kwaliteitszegel van de Amish.

Spotten met sociale klassen, want “de Vlaming” is de vijfde pilaar der beschaving.

Idealistische activisten aanvallen, want dat Vlaamse schijnidealisme is natuurlijk Kool-Aid van een totaal andere categorie.

Schijnheiligheid over racisme, terwijl tussen vier muren het meest vulgaire racisme gedoogd wordt (middels Frankensteinwetenschap uit de jaren ’20).

Beweren sociaal te zijn (“solidaristen”), terwijl pseudo-elitaristen officier mogen spelen omwille van hun oscarwinnende impersonatie van een Engelse Lord uit Buckingham Palace.

De wereldproblematiek wegwuiven met ieders favoriete stopwoord “Europa Der Volkeren,” wat zowat de geopolitieke relevantie heeft van de planeet Venus.

Aanhangers van een zekere religie stigmatiseren, ontmenselijken en demoniseren, want dat heeft in het verleden toch zo goed gewerkt.

Lachen met elke vorm van subcultuur, alsof al horlepiep dansend over een kampvuur springen (uitgedost met een hemd van een Viking metal band, edelweissmotieven op de shorts en een pseudocowboyhoed, onderwijl liedjes uit het jaar kruik zingende) het summum van belevingsculturele verheffing is.

Elke poging tot debat weglachen, alsof een hersenafstompende oceaan aan vooringenomen sloganeske demagogie geen vragen oproept.

Waar zijn jullie mee bezig?!

Ja, ik ben woest. Ja, ik ben er kotsmisselijk van. Ja, ik sla door.

Vijand? Wie, ik? Oh, ben ik nu “de vijand” geworden? Op deze hele aardkloot kunnen jullie geen augurk vinden om een vonk van leven in jullie pseudoactivisme te doen ontstaan, ik heb begrafenisstoeten gezien met meer leven dan jullie betogingen! Maar terwijl jullie dit lezen, is het wel alweer duidelijk dat ik hier “De Vijand” ben?!

Laat mij niet lachen. Jullie zijn verantwoordelijk! Ik heb het recht verdiend om kwaad te zijn! Jaren onbaatzuchtige inzet, voor niets! Alles wat ik geleerd heb is ondanks de Vlaamse beweging, niets dankzij, en na jaren van mijn leven aan jullie te geven is dat zo’n bittere pil, ik had nog liever nagels geslikt! Dus, klep dicht! Het zijn jullie, die elke kans voorbij laten gaan. De paar die iets proberen te veranderen, schreeuwen in het luchtledige. De velen die iets kunnen veranderen, doen niets dan duimen draaien, alles blokkeren en misbruik maken van goedgelovige sukkels zoals ikzelf. En ondertussen blijven doen alsof er niets aan de hand is en de vermoorde onschuld spelen?! Wel, voor mij hoeft het niet meer. Als dat Godsvrede is, noem mij dan voortaan Dzjengis Khan!

Waar halen jullie de stoutmoedigheid vandaan over “de vijand” te spreken! Hoe durven jullie?! Jullie zijn jullie eigen vijand! Jullie zijn decennialang verwend door amateuristisch salonactivisme! Jullie hautaine houding! Jullie schijnheilige onafhankelijkheid! Jullie kleinburgerlijke, zielige arrogantie! Jullie stammentwisten! Jullie hebben al decennia geen origineel idee kunnen uitbraken, stelletje zombies op autopiloot! Jullie zijn klinisch dood, in leven gehouden door vreemde belangen van zij die maar al te goed weten hoe jullie rond de vinger van hun vreemde agenda’s te draaien! Zij weten wat jullie plaats is en ze lachen met jullie oppervlakkigheid! En jullie zijn op de koop toe toch zo trots als een haan met stront tussen de tenen, wanneer jullie met zulke mensen kunnen associëren! Met liberale rocksterren van de N-VA! Met aandachtszoekers! Stelletje politieke gigolo’s en hoeren!

Zijn jullie niet beschaamd?!

En neen, het is niet stoer wanneer je de aandacht van het Anti-Fascistisch Front trekt! Het is niet radicaal om na een avond zuipen op communistenjacht te gaan! Het is niet nonconformistisch je met buitenlandse bewegingen te associëren door je met hun symboliek te versieren! En het is niet revolutionair om als een stel ordinaire vandalen nachtelijke trektochten met nutteloze stickers, nutteloze affiches en nutteloze graffiti te houden! Wanneer daar duizenden euro’s per jaar aan boetes tegenover staan, is dat onnozel! Hier is een suggestie, stuur elk jaar een paar duizend euro naar de fiscus, want dat is het nettoresultaat!

Oh, maar wat beweegt er toch veel! Wat een succes is die beweging toch! 300 Aanwezigen op betoging X! 500 Aanwezigen op bijeenkomst Y! 2.000 Aanwezigen op manifestatie Z! Natuurlijk met staatssteun gesponsord door 20 gratis bussen over heel Vlaanderen, maanden lobbywerk ten koste van enig zinnig statement en dan nog afhankelijk van of het zonnetje schijnt! Wat een beweging!

Zeg eens eerlijk, is er een nuchtere vooruitgang vast te stellen? En kom niet af met de N-VA, nee, doe nu niet alsof dát jullie witte konijn is! Is er vooruitgang in jullie activisme? Meer afdelingen? Maatschappelijke erkenning? Of is het enige wat jullie onderscheidt van marginale regionalistische populisten elders in Europa, dat er nog gebouwd kan worden op de geriatrische zondagsclub? Want in dat geval sterven jullie de komende jaren een natuurlijke dood, letterlijk. En blij toe, dan houdt het hopelijk ook op met die middeleeuwse rituelen. Als mijn getormenteerde ziel nog één keer Hertog Jan moet zingen, dan zweer ik dat ik mijn strottenhoofd uittrek nog voordat er spontaan gangreen op kan groeien! De riante hoeveelheid alcohol waarin jullie deze plichtplegingen proberen te verdrinken ontsmet maar zoveel!

Duidelijk? Goed gelezen?

Nog niet duidelijk dat jullie een beweging van achterhoedegevechten zijn? Zodat alles van significantie ongehinderd door kan gaan? Wereldwijd financiële democratie, met enkele lokale marionetten, en dan jullie, de paar duizend tamme goedzakken, tot ook jullie vervangen kunnen worden door meer gunstige figuranten. Is dat de toekomst die jullie willen? En laten jullie dit ongemoeid toe? Is deze bezigheidspolitiek alles wat jullie waard zijn? Alles van consequentie een vrijgeleide geven, zodat de elite in het ene deel jullie kan uitspelen tegen de elite elders? Of zijn de regionale elites al lang overgegaan naar supranationale financiële centra en is dit allemaal slechts geruis?! Verwachten jullie dat ik nog langer meespeel in deze klucht?! Het is kinderachtige onzin te stellen dat een Belgische/Vlaamse overheid over België/Vlaanderen regeert, dus waar is die illustere vijand van jullie?!

De enige keer dat Jezus Christus woedend werd, was toen hij met de zweep de wisselaars uit de tempel dreef. Hij heeft toen niet de corrupte religie proberen te redden, Hij heeft een nieuwe voortgebracht. En hoewel ik mij niet met Jezus wil vergelijken, vind ik wel dat wanneer de man van vrede op zo’n moment losbarst, ik ook het recht heb om mijn conclusies te trekken.

Transfers? Wat een grap, dit systeem heeft nog triljarden aan schulden in reserve om in jullie gezicht te smijten wanneer zij daar zin in hebben! Zo kan dit spelletje nog lang doorgaan! En ‘jullie’ politici? Zij kunnen van jullie staatssteun genieten en gebruiken de rest als aalmoes voor hun netwerk aan ‘Vlaamse organisaties’ aan het lijntje te houden! Beroepspolitici beseffen maar al te goed hoe nuttige idioten als kanonnenvlees te gebruiken en ik vind dat niet meer dan terecht!  Dienen jullie tenminste nog ergens toe! Dus blijf jullie zelf maar fijn voor de gek houden met jullie “partijpolitieke onafhankelijkheid.”

Langs de andere kant, zonder jullie zou de N-VA haar ware gezicht allang getoond hebben en zou er serieuze politiek bij het Vlaams Belang mogelijk zijn. Jawel, vooral lokaal maar zeker ook nationaal, zijn veel Vlaams Belangers oprecht in hun politiek activisme. Als ze nu eens niet voortdurend zouden moeten gehoorzamen aan jullie belachelijke dogma’s, dan zou er veel meer voeling bij de bevolking kunnen ontstaan! Dan zou er een waar politiek alternatief kunnen komen, dynamisch, waar debat mogelijk is en Dewinter onmogelijk!

Wanneer worden jullie wakker? Wanneer doen jullie die grijze hersencellen werken en beseffen jullie dat iedereen die dit systeem in stand houdt de échte vijand is van zij die verandering willen?! Terrorisme bestaat ja, maar die is niet islamitisch en evenmin Belgisch, wij leven in een terroristische staat en jullie steunen dat! Waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig?! Word wakker! Nog niet duidelijk? Ze houden een geweer tegen jullie slaap en jullie zijn bezig met welke taal in Lutjebroek moet gesproken worden!

Ik ben jaren verloren aan de grootste verzameling van dwaasheden! Alles wat ik geleerd heb, is ondanks de Vlaamse beweging. En wat mij toch bijstaat, zou ik het liefst vergeten! Met dat besef kan het mij niet meer schelen dat ik hier alle bruggen opblaas, loop toch allemaal naar de maan!

Nog niet duidelijk genoeg? Ik zou afstand willen nemen van de beginselen van het Vlaamsnationalisme, als ik tenminste wist wat die waren. Meeste fundamenten ben ik al flagrant tegenin gegaan, maar de reacties bleven uit, dus nu weet ik het ook niet meer. It’s a Brave New World en jullie zijn niet uitgenodigd, zoveel weet ik wel! En doe me dit nu niet meer uitleggen, die kans is bekeken, jullie willen geen debat, dan klief ik er met de botte bijl doorheen als afscheidscadeautje!

Het enige positieve wat ik heb overgehouden aan de beweging zijn enkele vrienden en enkele kennissen die ik respecteer. Met de nadruk op enkele, een handvol. Met deze mensen heb ik te doen en hen wil ik nog verdragen, zij weten wie zij zijn. De rest kan mij gestolen worden, ge-sto-len, voordat iemand denkt dat dit een kreet uit geldingsdrang moet voorstellen, ik zoek jullie erkenning, noch jullie redding.

Betekent dit dat ik ophoud met politiek? Neen, de kennis die ik vergaard heb, ondanks jullie, acht ik als een meerwaarde in deze tijden. Er is nog steeds een economische crisis en een gefabriceerde Clash of Civilizations om tegen te vechten, thema’s die jullie ofwel negeren, ofwel de verkeerde kant van vertegenwoordigen. Ik heb dus ofwel jullie schade te herstellen, ofwel bij te dragen aan datgene waar jullie geen bal om geven. Ik ga dus gewoon door, maar ik zie het nut niet in van mij verder met dat anachronisme dat jullie zijn te associëren of er ook maar naar te verwijzen. Ik wil mij bezighouden met serieuze politiek en uitsluitend serieuze politiek!

Wie mijn artikels leest, wéét wat ik denk, dus veel verandert er niet. Ik wil gewoon van deze nutteloze last af. Ik blijf beschikbaar voor de paar die in mijn ogen hun sporen verdiend hebben. Niet omwille van hun affiliaties, maar omwille van hen als mens. En zij waarvan ik weet dat hun beginselen in hun oprechte katholicisme liggen, zij acht ik ook als klasse apart, maar dat is een religieuze kwestie terzijde. Wat zij verder met mij eventueel nog willen aanvangen, dat ligt bij hen, ik onderneem geen pogingen meer om te redden wat niet te redden valt.

En ik blijf actief bij de enige organisatie die mij respecteert zoals ik ben, zijnde het N-SA. En aan de klojo’s die ons voor racisten en neonazi’s neerzetten, die weten best hoe omnivalent racisme in hun middens is. Ik kan anekdotisch beginnen, maar dan moet ik mij tot hun niveau verlagen (daag mij echter niet uit). Het N-SA is de enige die conflicten tussen etnische en religieuze groepen probeert tegen te gaan omdat wij weten dat zij niet de vijand zijn. Maar daarvoor moet je wel ooit iets van ons gelezen hebben, natuurlijk. Speciaal voor deze Filistijnen heb ik dan ook een heel eigen deus ex machina bewaard: ik heb joodse voorouders. En een Aziatische vriendin. Kom op, waag het eens! Het zou er niet toe mogen doen, maar ik weet dat dit de enige manier is om deze leugens over mij en mijn politieke kameraden definitief het zwijgen op te leggen. En ik weet zo al dat dit het enige is wat deze knuppels bij zal blijven in deze tirade!

Niet dat mijn uitingen representatief moeten zijn voor het N-SA, dit is ten persoonlijken titel, ik respecteer wie mij respecteert en de Vlaamse bewegers binnen het N-SA respecteer ik evenzogoed. Maar enkel daar aanvaardt men mij tenminste zoals ik ben, daar hoef ik niet over eierschalen te lopen. Dat kan ik niet van de rest zeggen. Dus, wat zegt jullie dat?

Mijn tijd als Vlaamse beweger was een jeugdzonde. De jaren aan engelengeduld dat ik sindsdien heb gehad om toch maar iets te doen bewegen, om toch maar een verandering teweeg te brengen, om toch maar een positieve kant te ontdekken, dat was inderdaad geen jeugdzonde meer. Dat was een stommiteit. En die zet ik nu recht! Mijn oprechte verontschuldigingen aan de wereld en een oprechte ***************** aan de Vlaamse beweging!

Jullie letten niet op de wereld, maar de wereld let ook niet op jullie. Ik ben er ook mee opgehouden.

Aan mij hebben jullie niets meer en voor mij zijn jullie geen factor meer. Zoek het zelf uit!

Corinthiërs 13:11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.


Drie weken later heb ik alle reacties op mijn afscheid samengevat en becommentarieerd. Klik hier.

Leave a Comment
Audio

Een prachtige Kyrie Eleison

En voordat we nu weer beginnen over dat ik mijn geloof verraad, hier een cadeautje.

Een prachtig ingezongen Kyrie Eleison, overigens door Japanse katholieken ingezongen.

Wat, moet het Europees zijn?

Quote

Een anti-apologetische uithaal

Het volk, het collectief dat de natie constitueert, zijn de productieve klassen (links) die zich met de natie identificeren (rechts), de synthese van links van de arbeid en rechts van de moraal. De nationalist is dan ook hij die in het aanzicht van het mondialisme de slagkracht terugvindt door herbronning. Door de bewuste verworteling van zijn authenticiteit met wat de totaliteit van de natie is, inclusief het verleden, kan hij zich als de legitieme (constant evoluerende) voortzetting van elke generatie beschouwen.
Thierry Vanroy

Het is alweer even dat ik iets geschreven heb. Ik wil hier dan ook twee zaken combineren, die aan de basis van deze blog en mijzelf liggen: anti-islamofobie & anti-apologetisch. Ik ga nu gewoon grofweg stellen hoe het is en er eens geen doekjes om winden.

Anti-islamofobie: zie video van Tariq Ramadan, een icoon die ik al eerder heb gesteund en zal blijven steunen. Net zoals mijn idee waar de plaats van islam in de wereld ligt, waarvoor ik steun en vrede vind bij moslims, niet-moslims en vooral bij mijzelf. Voor wie die positie nu nog niet weet, hier is nogmaals mijn persoonlijk manifest. Het was voor mij een overwinning toen prof. dr. Ramadan aangesteld werd aan de Universiteit Leiden, geen teken van islamisering, maar een teken van verzet en van barsten in het systeem.

Anti-apologetisch: sinds kort is er een nieuwe website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (solidarisme.be). Ja, ik ben daar actief. Ja, ik schrijf daar en ik voer mee acties. Ja, ik ben voor vrijwillige remigratie, ik heb dat in mijn manifest uitgelegd en dit manifest heb ik met sleutelfiguren van het N-SA besproken. Hier zit geen dubbele bodem in en dit is niet etnisch gemotiveerd. Vrijwillige remigratie, democratie, gelijkheid en verzoening. Vat dat mij samen? Neen. En men moet mij niet in een hokje duwen met de liberale populisten van het Vlaams Belang of de racisten (verdoken of niet) van in en buiten de Vlaamsnationalistische beweging. Ik ben geen etnisch nationalist, dat blijft een heikel punt, laat mij dan ook nogmaals uit mijn manifest citeren:

“Het volk, het collectief dat de natie constitueert, zijn de productieve klassen (links) die zich met de natie identificeren (rechts), de synthese van links van de arbeid en rechts van de moraal. De nationalist is dan ook hij die in het aanzicht van het mondialisme de slagkracht terugvindt door herbronning. Door de bewuste verworteling van zijn authenticiteit met wat de totaliteit van de natie is, inclusief het verleden, kan hij zich als de legitieme (constant evoluerende) voortzetting van elke generatie beschouwen.”

Duidelijk? Deze definitie is exhaustief voor mij. Niet iedereen begrijpt dit, maar tenminste bij het N-SA weten zij dit, begrijpen zij dit en aanvaarden zij dit. En het N-SA zijn de grote racisten? Kom nu, het is de enige plaats waar ik nog welkom ben! Ik wil mij niet vergoeilijken, ik wil alleen stellen hoe ik ben en hoe men mij te aanvaarden heeft. Het is te zot voor woorden dat het gebrek aan aandacht de meest idiote vooronderstellingen over mij heeft doen ontstaan. Ik zeg het hier nu, op minder dan een pagina. Absorbeer het, alstublieft.

(En vraag mij in vredesnaam niet of ik een zwartje wil, ik sta al 5 jaar zonder vriendin wegens gebrek aan tijd dus heb wat medeleven.)

Voor het overige, raad ik iedereen aan solidarisme.be te volgen. Ik en anderen zoals ik gaan daar regelmatig updates zetten over de actualiteit. Een aanrader! En oordeel verder zelf. (Of nodig mij uit voor debat, als je het er niet mee eens zou zijn.)

Om de dingen samen te brengen, er is genoeg apologetisch gedrag, vooral in Vlaanderen. Wanneer ik tegen moslims zeg dat zij afstand van de clowns van Sharia4Belgium moeten nemen, bedoel ik dat niet in de zin van “bewijs dat je compatibel kan zijn aan het liberale Westen”, dan bedoel ik “zeg dat ze naar de maan kunnen lopen, zeg dat je daar niets mee te maken hebt en zeg dat zij die dat in je schoenen willen schuiven hun grote bek dicht hebben te houden.”

En als ik zeg dat ik sociaal links en rechts van de waarden ben, dan ga ik niet verantwoorden wat mijn seksuele voorkeur is, een ideaal is geen datingservice en vooral in een regio als Vlaanderen moet je, als je smaak hebt, maar wat blij zijn met de diversiteit in de wereld.

Om op een lichte noot te eindigen, dames (abbronzato tutto l’anno of niet), mijn contactgegevens staan onder ‘contact’ op deze blog.

Afbeelding

Alle schuld aan Europa!

Gezien in Brussel.

Goh, als je het toch zo vriendelijk vraagt (en niet toevallig aan een zwaarbewaakt station aan een zwaarbewaakt Europees Parlement)…

Financiële crisis

Je lanceert een munt voor een economie die niet bestaat in de hoop dat die uiteindelijk zal bestaan en dat in ieders belang. Je neemt ondertussen klakkeloos de Amerikaanse financiële versnellingstruukjes van de laatste 10 jaar over. Je doet geen enkele vorm van pro-actief beleid, de enige reden om een eigen munt te hebben. Moet ik verdergaan?

Sociale uitsluiting

Ja, hoe staat het met onze sociale verworvendheden sinds de invoer van de EUR? Van wat voor strekking zijn al die eurocratische eurofielen? Zelfs het land dat het meeste voordeel bij de EU heeft gehad, Duitsland, buit alsnog haar bevolking uit (Hartz IV en de ‘nepjobs’ is de laatste van die fraaie verwezenlijkingen).

Automobielcrisis

Oh, niet de schuld van Europa dat Opel hier gesloten is en in Duitsland op volle toeren draait? Niet de schuld van Europa dat de Europese regels aanmoedigen tot uitvoer van je fabrieken maar het omgekeerde verbieden?

Melkcrisis

Melkcri… Melkcrisis???!!! Is dat het beste wat ze als opvuller voor die rechterkant konden bedenken?! DE HELE EUROPESE AGRICULTUUR STAAT IN DE FIK! En is het niet door Europese regelgeving dat die subsidies op melk worden afgeschaft, zonder de steun aan import van melk buiten Europa op te geven?!

Straks gaan die volautomatische geweren waarmee ze staan te pronken aan station Brussel-Luxemburg niet voldoende zijn als ze zo arrogant blijven doen.

Maar ik zal gul zijn, het is inderdaad niet alleen de schuld van Europa, dat is inderdaad te makkelijk.

Ik kan nog wel een paar schuldigen bedenken.

Afbeelding

Wat die vertragingen van de NMBS betreft…

… er is altijd ruimte voor wat ironie.