Over Thierry Vanroy

Facebook Thierry Vanroy Twitter Thierry Vanroy Youtube Thierry Vanroy Google Profile Thierry Vanroy

Thierry Vanroy is een CSS/GUI webdesigner, een SMART/BID consultant, een GROW/ADDIE expert in e-marketing, een BOOSTER/TOTB politiek essayist en een fantastische kok. Thierry is GTD en helemaal MELVIN. Hij gaat op SAFARI voor anderen dat doen. Hij is APE wanneer anderen nog niet ALF zijn. Zijn DREAM is een PRIC te blijven.

Thierry Vanroy heeft PRIDE.

Nederlandse versie van mijn landing page statement op thierryvanroy.com (klik daar op de links als je het acroniem niet kent).
[Mijn CV en portofolio met referenties staan in het belang van de privacy van mijn cliënten niet online, u kan desgewenst contact opnemen via het contactformulier voor deze informatie.]

Deze blog gaat verder over Thierry Vanroy de Belgische politieke schrijver, spreker en activist. Ik sta bekend om mijn controversiële ideeën die ingaan tegen het Westers status quo. Door huidige gebeurtenissen en een veelal economische analyse, sta ik voor een toekomst van Euraziatische geopolitiek, Traditionalistische verzoening en economische vrijheid voor zij die anders onwetend zouden blijven van “l’Empire”.

STEP-analyse

De Sociaal geëngageerde

Kenmerkend: Zoekt de dialoog, zoekt nationale klassenverzoening in een klassentijdperk zonder klassenstrijd.

Trefwoorden: Plaats van islam, sociale strijd, choice i.p.v. clash of civilizations…

Mijn verlies: Het is zo al moeilijk genoeg, als men dan ook nog eens met asociale krachten dweept en mij ondertussen als fascist en-weet-niet-wat-nog-allemaal neerzet, dan is het einde haast zoek.

Mijn winst: Zeer sterk ontwikkelde interpersoonlijke onderhandelingsvaardigheden en een netwerk over de maatschappelijke grenzen heen.

Thierry Vanroy QR-Code

De Technicus

Kenmerkend: Manusje-van-alles. Ervaring met professionele video, audio, webdesign, grafisch design en e-marketing.

Trefwoorden: Photoshop, cameraman, editing, Radio, PA, CSS, Jquery, PHP, Joomla, WordPress, Personal Branding…

Mijn verlies: Een freelancer, dus meer gratis dan betaald gedaan.

Mijn winst: Eigenlijk ben ik hier in gerold als autodidact, maar door de grote vraag heb ik een gigantische hoeveelheid ervaring vergaard. Het is iets dat overal van pas lijkt te komen.

De Econoom

Kenmerkend: Bedrijfsconsultancy, financiële analyse, synergie & integratie van randregio’s. Ook een coach voor probleemsituaties te ontmijnen.

Trefwoorden: Limburgen, consultancy, coach, assistent…

Mijn verlies: Met moeite mijn naam aan mijn verwezenlijkingen kunnen hangen omwille van het freelance karakter.

Mijn winst: Een hoop ervaring vergaard in posities en situaties waar ik als werknemer nooit in terecht zou zijn gekomen.

De Politiek essayist

Kenmerkend: Veelbesproken spreker, schrijver en activist. Ik ga in tegen conventionele wijsheden. Ik lees quasi-uitsluitend Franse publicaties, de Nederlandse taal beperkt. Ik maak er een bloedsport van heilige huisjes omver te stoten.

Trefwoorden: rol van religie, anti-communautarisme, anti-populisme, etatisme, anti-regionalisme, alternationalisme, materialisme, socialisme…

Mijn verlies: Door omstandigheden krijgt mijn werk niet de waarde toegeschreven die het verdient. Tot daaraan toe, maar dat men leugens spreidt over hoe ik een fascist en-weet-niet-wat-nog-allemaal zou zijn, dat kwetst.

Mijn winst: Overtuigd van mijn meerwaarde in het intellectuele debat. Ik voel het als mijn plicht mijzelf beredeneerd, nuchter en vooruitstrevend te ontwikkelen.

 

Extra: Persoonlijk

Kenmerkend: Mijn altruïsme is mijn werkethiek, ik offer (vaak te) veel op voor doelgerichte uitdagingen.

Trefwoorden: sociaal engagement, universalistisch geloof, mode, Japans, anime & manga, mahjong, krachttraining, wereldkeuken…

Mijn verlies: Workaholic, dagen gaan over in nachten, weken in weekeinden, ik stop nergens. Sinds 2007 geen vriendin meer, omwille van simpelweg geen tijd.

Mijn winst: Workaholic, dagen gaan over in nachten, weken in weekeinden, ik stop nergens. Het heeft mij de ruimte gegeven voor een professionele focus en contemplatie over de prioriteiten in mijn leven.