Video

Internationale Vrouwendag in Iran

De video is an sich interessant genoeg en kan ik iedereen aanraden die zo graag over ‘vrouwen en islam’ spreekt, de Internationale Vrouwendag en Oekraïense Dolle Mina’s in het achterhoofd. Maar op 18:50 was er wel iets dat mij opviel:

“[…] deze wetten moeten herzien worden, een daarvan is staatsburgerschap.”

“Bijvoorbeeld, de kwestie van staatsburgerschap. Wanneer wij kijken naar onze wetten, in de 16 artikels over staatsburgerschap heeft de Iraanse nationaliteit van een vrouw geen effect op haar kind daar waar het bloed en bodem betreft. Dit is zeer opmerkelijk, want er is zelfs een artikel over buitenlandse vrouwen geboren in Iran. Als een buitenlandse vrouw, geboren in Iran, een kind heeft, dan heeft dat kind recht op Iraans staatsburgerschap, want het was geboren op Iraanse bodem. Maar een Iraanse vrouw haar nationaliteit heeft geen weerslag op het kind.”

Het interessante hier is dat de Iraniërs die ik ken het vaak ‘hebben over’ (euforisme) de illegale immigratie van Afghanen. Dit is een zeer actuele kwestie geworden, genoeg om in deze documentaire te vermelden.

En inderdaad, de emancipatie van vrouwen is nog lang niet zover, allochtonen geboren in een la…

Ehhhh.

Hm!

Je hoort het hier niet van mij, dus wie ben ik om deze vrouwen ongelijk te geven?

Emancipatie!

***

“[…] these laws must be revised, one of which is citizenship.”

“For instance, the issue of citizenship. When we look at our laws, in the 16 articles about citizenship, a woman’s Iranian nationality has no effect on her child, be it in matters to do with blood and soil. This is very surprising, because there is even an article for foreign women born in Iran. If a foreign woman born in Iran has a baby, the child is entitled to Iranian citizenship, because it was born on Iranian soil. But an Iranian woman’s nationality has no effect on her child.”

No comments yet.

Leave a Reply