Aside

Thierry Vanroy reageert op Blokbuster, dreigt met juridische stappen

Nu zal Thierry Vanroy hier uiterst summier en zakelijk over zijn:

1. in 2006 werd een lasterartikel tegen Thierry Vanroy geschreven met halve waarheden en regelrechte leugens;
2. hier heeft Thierry Vanroy niet op gereageerd omdat internetlaster toen geen issue was en Thierry Vanroy te idealistisch naïef was om er belang aan te hechten;
3. voor zover belastende uitspraken aan Thierry Vanroy toegeschreven kunnen worden, en Thierry Vanroy weet dat een deel daarvan ronduit gelogen is, moet dit een zeer korte periode betreffen in 2003;
4. niet alleen was Thierry Vanroy destijds veel te jong, maar ook veel te verward omdat dit meteen na het plots overlijden van Thierry Vanroy zijn vader plaatsvond;
5. sindsdien is Thierry Vanroy onophoudelijk politiek actief geweest en hier in sterk contrast tot de beweringen van Blokbuster;
6. Thierry Vanroy is hier ook zeer opzichtig in geweest, men kan Thierry Vanroy zijn artikels vrij op het internet terugvinden en dito Thierry Vanroy zijn activiteiten;
7. Thierry Vanroy heeft afstand genomen van de Vlaamse beweging, inclusief NSV!, dus Thierry Vanroy verwacht hier niet meer mee in verband gebracht te worden, zowel voor Thierry Vanroy zijn eigen reputatie als voor die van de vereniging zelf;
8. Thierry Vanroy is geen NSV! Hasselt preses, dit alleen al is een duidelijke leugen;
9. de Blokbuster website is speciaal gericht op google resultaten te beïnvloeden op basis van naam en voornaam, Blokbuster weigert echter om correct te informeren, integendeel, Blokbuster wenst correcte informatie te bedoezelen en doet dus bewust en systematisch aan smaad, laster, eerroof, belediging en/of kwaadwillige ruchtbaarmaking – dit is een strafbare daad;
10. Al het bovenstaande is publieke informatie die men enkel bewust kan nalaten te vermelden;

Overwegende deze feiten, kunnen de gevolgtrekkingen gemaakt worden:

1. Blokbuster is strafbaar op basis van onder meer artikelen 443 tot en met 452 uit het Strafwetboek;
2. NSV! heeft het recht Blokbuster aan te klagen voor smaad, laster, eerroof, belediging en/of kwaadwillige ruchtbaarmaking omwille van ondermeer (maar niet uitsluitend) feiten en publieke kennis over Thierry Vanroy, die niet met NSV! in verband kan worden gebracht en die Blokbuster bewust overslaat;
3. Thierry Vanroy heeft het recht Blokbuster aan te klagen voor smaad, laster, eerroof, belediging en/of kwaadwillige ruchtbaarmaking omwille van ondermeer (maar niet uitsluitend) beweringen over Thierry Vanroy zijn persoon (en de systematische omgang met die beweringen) die puur bedoeld zijn om Thierry Vanroy in een slecht daglicht te stellen.

Bovenstaand in overweging nemend, eist Thierry Vanroy dat Blokbuster op de volgende voorwaarden reageert:

1. Overwegende bovenstaand, eist Thierry Vanroy het verwijderen van het volgende uit hun pamflet en van hun internetsites (blokbuster.be en socialisme.be) voor de demonstratie tegen de NSV! betoging op 15 maart 2012: “In dezelfde optiek kadert een uitspraak van de Hasseltse NSV-praeses, Thierry Vanroy, op een internetforum: “Eens de democratie in chaos ineenstuikt, hoop ik dat er een ijzeren fascistische hand is om over te nemen.” ”
2.a Thierry Vanroy eist het verwijderen van het artikel “Jong geleerd, oud gedaan. Zelfverklaarde fascist leidt NSV-Hasselt en is VB-kandidaat op 8 oktober”, dat op google echter simpelweg te vinden is onder “Thierry Vanroy – Blokbuster”. Het gebruik van een aparte HTML ‘title tag’ alleen al is bewijs van Search Engine Optimalization (SEO), doelbewust gericht op personen in google resultaten te domineren zonder de intentie correct te informeren.
2.b Indien men weigert op punt 2 in te gaan, dan is Thierry Vanroy bereid tot de minnelijke schikking dat Blokbuster de HTML ‘title tag’ verandert naar de eigenlijke titel en een ongewijzigd gelaten recht op antwoord wordt toegevoegd. Indien Blokbuster op dit recht op antwoord reageert, eist Thierry Vanroy wederom een recht op antwoord daarop, tenzij Blokbuster verkiest een publiek, integraal gefilmd en ononderbroken debat te houden tussen Thierry Vanroy en een vertegenwoordiger van Blokbuster. Dit wordt dan integraal op youtube geplaatst en wordt toegevoegd aan bovenvermeld artikel.

Indien Blokbuster echter weigert op deze eisen in te gaan vóór zaterdag 11 februari 2012, zal Thierry Vanroy onmiddellijk een jurist inschakelen. Indien Blokbuster akkoord gaat, maar haar praktijken tegen Thierry Vanroy zijn persoon in een andere vorm verderzet waarbij het duidelijk is dat dit in verband staat tot bovenstaand, zal Thierry Vanroy onmiddellijk een jurist inschakelen. Thierry Vanroy heeft deze jurist reeds in de arm genomen en deze staat klaar voor verdere stappen te nemen.

Thierry Vanroy wil tot slot verduidelijken dat hijzelf deze tekst geschreven heeft in derde persoon, om nogmaals aan te tonen hoe Blokbuster aan SEO-manipulatie doet, namelijk door geforceerd zijn naam als keyword te herhalen. Thierry Vanroy heeft bovenstaand niet in samenspraak met zijn jurist geschreven, indien dit wel het geval zal zijn, zal dit als dusdanig gesteld worden.

Tot slot verklaart Thierry Vanroy de jarenlange aanvallen tegen zijn persoon als kwetsend en respectloos neer te zetten. Niet alleen beschouwt hij dit een ontmenselijking van zichzelf, maar het getuigt tevens van een lichthartige omgang met onmenselijke gebeurtenissen uit de geschiedenis, waar hij zich ten stelligste van wenst te distantiëren.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Caroline Fourest & ULB krijgen lik op stuk! | De Geur van de Roos - Thierry Vanroy - 9 februari 2012

    […] simpelweg niet aan, dus dan moet je al de harde middelen inzetten (zoals ik nu ook genoodzaakt zie, maar dat is een ander verhaal). De hypocrieten zitten daar van voor. Het wordt pas echt sappig wanneer men erachter komt dat deze […]

Leave a Reply