Aside

Tariq Ramadan nu zaterdag op Klara!

Tariq Ramadan op Klara

Nu zaterdag van 12u tot 14u is Tariq Ramadan te gast op radio Klara, in het programma Trio! Zeker luisteren dus!

(En check intussen zijn nieuwe – en zeer mooi ontworpen – website ook eens.)

2 Responses to “Tariq Ramadan nu zaterdag op Klara!”

 1. moslim
  2 februari 2012 at 14:00 #

  Wie is de ware T. Ramadan?

  Salaam, vrede

  Na T. Ramadan op 1 februari in de Vooruit gehoord te hebben, wil ik graag de volgende persoonlijke bemerkingen aanvoeren.
  Terecht eist Ramadan van ons om ieder in zijn/haar waarde te laten ongeacht herkomst en religie.
  Terecht eist Ramadan van ons respect voor zijn mening.
  Islam brengt in principe ook die boodschap tot de ontvankelijke mens.

  Maar de doorsnee-moslim, en ook T Ramadan zelf, ontsnapt duidelijk niet aan een zeker superioriteitsgevoel dat hen doet geloven dat alleen de Islam voor een betere wereld kan zorgen.
  Waarom is het dan zo triest gesteld in de islamitische wereld terwijl ze daar alle kansen hebben gehad en nog hebben ?

  Wie Milestones van S. Qutb heeft gelezen zal in Ramadan zeker een van de pioniers herkennen die de weg moeten effenen in de Westerse wereld en daarbij als missie hebben om het tekort aan spiritualiteit en ethiek te gaan invullen.

  De geleerden, binnen de Islamitische wereld, weten van zichzelf dat ze een eeuw achterop hinken op wetenschappelijk gebied maar ze gaan er vanuit dat ze op spiritueel vlak ver voorop liggen.
  Voor hen is waardevolle kennis enkel gebaseerd op kennis over het geloof en ze zien bepaalde disciplines binnen de religie dan ook als exacte wetenschappen en andere soorten wetenschappen als volkomen nutteloos en overbodig.

  Het discours van T.R. is momenteel dus te smaken voor doorsnee Westerlingen die hun eigen normen en waarden gepromoot weten door T.R. maar waarbij hij er van uit gaat dat het nog beter moet kunnen en hij daarbij Westerlingen min of meer met een zeker schuldgevoel wil opzadelen.

  Als actief lid van de moslimgemeenschap kan ik mij een behoorlijk idee vormen van de gedachten die daar circuleren:
  “Wij verdienen respect en geven geen respect, wij zijn het beste volk van allemaal, onze normen en waarden zijn de enige juiste en dienen door iedereen gevolgd te worden en wij zullen daarmee op termijn ook iedereen domineren.
  Zodra wij de macht in handen zullen hebben kunnen wij alle geleerden en in alle disciplines voor onze doelstellingen inschakelen en kunnen wij ons enkel beperken tot de indoctrinatie van onze spirituele suprematie.
  Intussen zullen wij niet nalaten om de jeugd voor te bereiden op de edele taak die hen te wachten staat. De Islamitische waarden dienen van kindsbeen af te worden ingelepeld om later beter te kunnen luisteren en gehoorzamen aan de leiders. “

  De persoonlijke mening van T.R. over steniging, lijfstraffen en hoofddoeken enz. is wel leuk om te horen voor Westerlingen maar vermits T.R. in een adem zegt dat hij nooit de basis van de Islam zal verloochenen en hij bovendien in zijn boeken ook schrijft dat er maar 1 Islam bestaat en er dus in feite geen hervormende, moderne, rationele en/of orthodoxe en extremistische versie bestaat, zou zijn persoonlijke mening toch heel sterk in vraag moeten stellen.

  Hieruit kunnen we besluiten dat, vanuit puur opportunisme, door T.R. een standpunt wordt ingenomen dat nu wel aanvaardbaar is voor het Westen maar slechts in zeer beperkte mate door moslims zelf!

  Geen enkele garantie wordt door T.R. gegeven, dat wanneer de politieke Islam, waarvoor hij staat, ooit (misschien wel binnen +-100 jaar) op een “democratische” wijze de macht in handen heeft gekregen dat zijn kijk op de steniging en andere lijfstraffen en zijn uitspraak over de hoofddoek die niet verplicht mag gesteld worden (hoewel hij het terloops als een religieus voorschrift vermeldt!) in de toekomst gehandhaafd zal blijven vanuit diezelfde rationele en ethische redenen die hij nu promoot.

  Ik had hem graag gevraagd of hij in het verweer zou komen tegen on-menswaardige en foute interpretaties uit de religieuze teksten die volgens hem met de rede moeten benaderd worden en dus evolueren.

  Zelfs als T.R. vanuit het diepste van zijn hart zijn ware mening verkondigde dan nog zou hij, net zoals elke andere moslim die het met hem eens zou durven zijn, als een afvallige bestempeld worden en terecht gesteld worden als hij zijn mening niet zou aanpassen aan de mening van de geleerden die het op dat bepaald ogenblik in de toekomst voor het zeggen zullen hebben.

  T.R. kan nu vrij zijn mening uiten in deze Westerse maatschappij met deze Westerse waarden omdat dat hier een fundamenteel recht is.
  De kans is klein dat hij dezelfde vrijheid zou ervaren in een door de shari’ah bestuurd land waar vrijdenken gelijk staat aan strijden tegen God en Zijn Profeet.

 2. Thierry Vanroy
  3 februari 2012 at 10:50 #

  Beste,

  Allereerst bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik had er ook graag bij geweest woensdag, maar er waren andere verplichtingen. Toch heb ik (als niet-moslim en traditionele ‘westerling’, voor alle duidelijkheid) enkele bemerkingen hierbij.

  Zelfs psychologisch is er de strijd tussen de ‘vooruitgang’ en de ‘Clash of Civilizations’. Anders gesteld, de strijd tussen vrijheid, reden, mensenrechten en totalitarisme, sektarisme en onverdraagzaamheid. Dat is de westerse beschaving in beweging, tenzij u mij een andere definitie kan aanreiken. En een deel hiervan is het stereotyperen van minderheden als mediatiek, estethiek en cinematografisch karikatuur. Karikatuur in dezelfde zin als ooit met de Sovjet Unie, funamentalistisch, integraal, in het geval van islam dus ‘islamistisch.’

  Als men vanuit dergelijk krom denken dan iemand zoals Tariq Ramadan neerzet als een band tussen ‘de westerse beschaving’ en ‘de moslimwereld,’ is het nogal wiedes dat het spaak loopt. Je krijgt van die voor/tegen discussies over hoofddoeken op school en minaretten in het straatbeeld – nondiscussies dus. Je krijgt er misvormingen van, sociale kwesties worden etnoreligieus, gefabriceerde conflicten worden, wel, gefabriceerd.

  In die zin kunnen wij moeilijk aan de ironie ontsnappen dat iemand zoals Tariq Ramadan zowel een argumentatie biedt voor de mondiale islam, alsook een kritiek. Zo is hij een objectieve bijdrage voor een verwestersing van de islam, en niet een islamisering van het westen. Dat heeft hem zijn tribune opgeleverd. Maar als we dan over ‘superioriteitsgevoel’ beginnen, is de vraag nogmaals wat dat westen is, ook voor Ramadan. Ghandi zei ooit toen hem gevraagd werd wat hij van westerse beschaving denkt: “lijkt me een goed idee.” Dus is het ook paradoxaal dat Ramadan zich bedient van liberale argumenten zoals pluralisme en individualistische vrijheid.

  Immers zijn het dezelfde argumenten die deze walgelijke vertoning mogelijk maken:

  http://www.hln.be/hln/nl/3804/Belgie/video/detail/1389263/Dochter-Dewinter-met-hoofddoek.dhtml

  Maar dat eens en voor altijd terzijde (lieve help).

  Dat Verlichtingsdenken is een raar beestje, maar in de eerste plaats hoe dan ook parasitair. Het is niet alsof een dergelijke verwesterse islam iets meer zal bijdragen of iets minder dezelfde behandeling zal krijgen dan alle andere traditie sinds Mei’68. Het hanteren van een dergelijk discours leidt tot politieke neutralisering van traditie.

  Het antwoord ligt dus anders, ik kan moeilijk akkoord gaan met uw idee dat het hier om een slachtofferend Paard van Troje gaat. Ik zie vooral de basis voor een toekomst in zijn ‘ De Nieuwe Wij,’ de verschillen kunnen een kans zijn voor ons te hergroeperen voor een fundamentele hervorming. Maar daarvoor moeten politieke factoren juist potent worden gemaakt, die hergroepering moet zich niet plaatsvinden rond het systeem, maar rond (en in dienste van) de maatschappij.

  Tot slot vraag ik me dus af of islam gedoemd is een dergelijke karikaturale positie in te nemen als u dat voorstelt. Voor zover ik mijn Iraanse kennissen begrijp, weten zij maar al te goed hoe een evolutie mogelijk is, maar tegelijk een proces is dat niet op een dag kan.

  Ik snap uw kritiek dus, maar mijn invalshoek is wat anders. 😉

Leave a Reply