Aside

Schijnheiligheid? Of draagt de keizer werkelijk geen kleren?

Nationalisme in Frankrijk is niet islamofoob

Sinds mijn afscheid van de Vlaamse beweging, probeer ik mij toe te spitsen op wat echt van belang is. Ik blijf nationalist, ik blijf politiek actief. Ik blijf zelfs actief binnen het Vlaams Belang (shocker!), omdat andere partijen mij niet willen en omdat er (shocker!) geen criteria tegen mij worden gebruikt die mijn politieke visie in de weg liggen. Het zou je verbazen hoe Vlaams Belangers lokaal (en nationaal) heel gewone mensen zijn en akkoord gaan met mijn kritiek. Figuren zoals Bert Schoofs weet ik bijvoorbeeld van dat zij heus geen moslimhaters zijn, hun tactiek veranderen zou een opening voor een echt alternatief kunnen betekenen, maar die vrijheid wordt hen niet gelaten zoals het nu is. Dus tot de discipelen van Dewinter mij eruit smijten en nog maar eens hun onvermogen blootleggen, blijf ik dit kanaal hanteren voor een tegenstem, tegen het populisme, maar voor het nationalisme. Ik wil aan deftige politiek doen, niet die onnozele islamofobie of Vlaamse onafhankelijkheidsmanie van de Vlaamse beweging.

Dat gezegd zijnde, merk ik in navolging van mijn tirade dat er plots wel heel wat jaknikkers zijn, alsof iedereen het ermee eens is dat de keizer geen kleren draagt, maar niemand het als dusdanig durft te stellen. Wel, stel het eens zoals het is, want mijn kritiek is fundamenteel en ik sta daarin open voor discussie. Ik herhaal: dáárin. Ik ga niet weer de nuttige idioot spelen!

Mijn economische publicaties behoud ik voor solidarisme.be, maar mijn anti-islamofobie, die laat ik wat meer militant via deze blog doorschijnen (meer regelmatig eens mijn gezondheid het toelaat). Niet omdat ze niet welkom zouden zijn bij het N-SA, ik beschouw dit gewoon als een meer persoonlijke kruistocht waar ik mij als individu door wil laten definiëren.

In die zin ben ik ronduit VERBOLGEN door de recente Vlaamse recuperatie van het Franse Front National. Ja, ik ben een grote fan van het Franse nationalisme, vooral punten zoals anticommunautarisme (hinthint), republikeins laïcisme e.d.m. zoals gedefinieerd door figuren zoals Alain Soral en Christian Bouchet. En daar vinden we ook veel raakpunten met het Front National, blij toe, Marine Le Pen boezemde mij aanvankelijk angst in, maar sinds haar fiat door de basis van de partij, stelt ze zich op als een zeer volwassen politicus. Zie bijvoorbeeld dit interview in Haaretz, waar ze zowel filosemieten als antisemieten te kijken zet.

Nu heb ik al eens eerder mijn gal gespuid over deze schaamteloze recuperatie, maar met de naderende Franse presidentsverkiezingen, stel ik mij toch vragen wanneer ik dit lees op het nieuwskanaal van de rechtse Vlaamse beweging:

“Marine Le Pen is evenzeer gekant tegen de islamisering als het Vlaams Belang, maar omdat zij de aandachtspunten verlegt naar de oorzaken van de islamisering, namelijk de globalisering, de massa-immigratie en de multicultuur, was het niet nodig om oeverloos uit te wijden naar een discours tegen de vele moskeeën, gesubsidieerde imams, hoofddoeken en zo meer. Haar punt was reeds gemaakt en ieder Franse toehoorder heeft het begrepen.”

Iedere Franse toehoorder allicht, maar Vlamingen lijden aan selectief gehoor, misschien daar hun taalpurisme hun beheersing van het Frans in de weg ligt. Marine Le Pen “evenzeer gekant tegen de islamisering als het Vlaams Belang”? Zeg dat eens tegen de identitair (hinthint) Robert Spieler, Dewinter zijn Steden Tegen Islamisering pion in Frankrijk.

Of zeg dat eens tegen Filip De Man, die vindt dat moslims geen democraten kunnen zijn en krijst dat hij nooit een moslim in het Vlaams Belang zal toelaten. Vergelijk dat eens met Jean-Marie Le Pen:

“Les cinq piliers de l’Islam ne sont pas incompatibles avec l’appartenance à la communauté nationale française. Les musulmans ont le droit d’avoir leurs lieux de culte.”

En als definitief antwoord, twee woorden: Omar Djellil.

Kijk, ik ben alleen maar blij wanneer de buitenlandse modus operandi de mensen hier tot nadenken aanzet. Maar waar ik niet tegen kan, is dergelijke schijnheiligheid. Als men werkelijk gelooft dat figuren zoals Marine Le Pen iets zinnigs te vertellen hebben, organiseer eens een debat over daar waar de verschillen boven water komen drijven, in de plaats van nog eens in alle sérieux Dewinter tegen Abu Imran te zetten en dat een debat te noemen.

Wat een circus weer.

Enfin, binnenkort zal ik toch eens de gelegenheid maken met enkele mensen te babbelen, want ik wil toch wel weten hoe het nu werkelijk zit.

No comments yet.

Leave a Reply