Aside

Prettig Offerfeest!


Foto: Seitan Döner. Take a hint.

Het is me weer wat. Elk jaar, ELK JAAR wanneer het Offerfeest langskomt, start de nondiscussie over ritueel slachten weer op. De arme schapen, jahaah, welke? Zij die fysiek geslacht worden of zij die niet verder denken dan hun neus lang is en zo zichzelf moreel slachten?

Ik kan gewoon nogmaals verwijzen naar dit artikel over waarom ik niet tegen halal ben, maar dat zou negeren zijn hoe ik Tanguy Veys afgelopen vrijdag alweer zijn standpunt over het verschil tussen Halal en Koosjer zag verdedigen. Als ware de Joden stukken meer open voor een ‘fout’ ritueel humaan te maken (oeps).

Enfin, even reageren dan. Sorry dat het in het Engels is, maar dit komt van een besloten facebook groep waar ik nog vragen durf te stellen:

Thierry Vanroy: For the love of the Lord, I just wish Eid Al-Adha wouldn’t have to come combined with the annual debate on ritual slaughter. People should get their facts and priorities straight, as if the massive international, hormone injected, genetically modified (fast)food industry is anything like humane. Cancel that, keep meat for special occasions and I don’t care how you kill that sheep. It will still be more humane than the Matrix-style meatfarms we have today!

Tim Swan Rishad Omar became a vegetarian in July 2010 for health and moral reasons. He’s vocal about his reasons for not slaughtering. “I think Islam is all
about kindness, actions and in-depth spirituality, not customs, words
and dress code. So it does not bother me that I do not practice this ritual. There are lots of things I can do to practice [Islam].” http://mg.co.za/article/2011-11-04-eiduladha-lambasting-the-slaughter/ Alternative perspective.


I do agree with you. I think it’s unfair to single out one group but I don’t believe in animal sacrifice myself.

 

S. LynchAnimal sacrifice as a ritual displays a primitive mindset, I think, but as long as the animal is eaten, it is not wasted. I just don’t see how people can be so shocked by this, when millions of animals areslaughtered for food every day.

T. SwanIt’s stupid to single out Islamic slaughter when people support factory
farming too. Like “Oh those Muslims, so barbaric and cruel!” Meanwhile,
at McDonald’s…

Evenwichtige mening, mag ik hopen?

Prettig anti-oecumenisch, pro-no-more-bullshit Offerfeest voor wie het aanbelangt!

 

12 Responses to “Prettig Offerfeest!”

 1. barda
  6 november 2011 at 22:39 #

  Dit is een goed artikel en ik wil even verder gaan in dezelfde geest:
  lets kill some muslims, you know, jews kill muslims in palestine, americans kill muslims in afghanistan. and they even kill themselves in palestine, afhanistan and Iraq! so why would it be so fucking wrong to kill some muslims here?

  • Thierry Vanroy
   6 november 2011 at 23:15 #

   Ik probeer de redenering te volgen, maar heb toch wat moeite. Als voorbeeld van hypocrisie kan het wel tellen, alleszins!

  • Daniel Deblaere
   22 november 2011 at 08:59 #

   … een vertaling in de taal van Guido Gezelle, Vondel en Rosa Rosseel !(mijn lieve oude moeder) zou heerlijk zijn….

   • Thierry Vanroy
    23 november 2011 at 01:51 #

    Ehrm, wat onpersoonlijk, maar hier de google translate:

    Thierry Vanroy: Voor de liefde van de Heer, ik wens Eid Al-Adha niet zou moeten komen, gecombineerd met het jaarlijkse debat over ritueel slachten. Mensen moeten feiten en prioriteiten correct krijgen, alsof de massale internationale, hormoon ingespoten, genetisch gemodificeerde (fast) food-industrie humaan is. Hou vlees voor speciale gelegenheden en kan me niet schelen hoe je dat schaap doodt. Het zal meer menselijk zijn dan de Matrix-stijl in vleesfabrieken vandaag!

    Tim Swan Rishad Omar werd vegetariër in juli 2010 voor de gezondheid en morele redenen. Hij is vocaal over Zijn Redenen om niet te slachten. “Ik denk dat de islam is alles
    over de vriendelijkheid, acties en diepgaande spiritualiteit, niet gebruiken, woorden
    en dress code. Het maakt dus geen last van me dat ik niet dit ritueel praktijk. Er zijn veel dingen die ik kan doen is de praktijk [islam] “Http: /. / Mg.co.za/article/2011-11-04-eiduladha-lambasting-the-slaughter / Alternative perspectief.

    Ik ben het met je eens. Ik denk dat het oneerlijk is om enkel uit een groep, maar ik geloof niet in dierlijk offer mezelf.

    S. LynchAnimal offer als een ritueel toont een primitieve mentaliteit, denk ik, maar zolang het dier gegeten wordt, is het niet verspild. Ik zie niet in hoe mensen zo geschokt zijn door dit, wanneer miljoenen dieren areslaughtered voor voedsel elke dag.

    SwanIt T. ’s dom om enkel uit islamitische slachten Als mensen ondersteuning van de fabriek
    landbouw ook. Als “Oh Die moslims, zo barbaars en wreed!” Ondertussen,
    bij McDonald’s …

 2. Vega-Tim
  6 november 2011 at 23:26 #

  Dus om de hypocrisie van zionistische nationalisten aan te tonen moeten miljoenen dieren nodeloos lijden?

  • Thierry Vanroy
   6 november 2011 at 23:36 #

   Niks van, om de hypocrisie van alle kanten aan te tonen moet de volledige vleesindustrie vernietigd worden en ook zeker niet minder dan dat. Ik ben geen vegetariër, maar ik beschouw vlees als iets bijzonders, daar zit een zekere waarde aan en die waarde moet volledig losgekoppeld worden van de industrie.

   Dat is mijn ideaal alleszins. Door de hypocrisie van iedereen zijn er legbatterijen en nog meer van dat. Concreet voorstel, hoe idealistisch ook: geen vlees meer invriezen en eieren enkel van scharrelkippen. Eens zien wat dat geeft.

 3. leovardianoncantat
  7 november 2011 at 21:19 #

  Volgt uit http://blog.thierryvanroy.be/2011/05/waarom-ik-niet-tegen-halal-ben/ dat eerst de bio-industrie aan banden moet worden gelegd om vervolgens actie te mogen ondernemen tegen het ritueel slachten? Een duidelijk standpunt volgt niet uit het artikel…
  Vooralsnog (niet vanwege een gebrek aan humor) vat ik “Prettig anti-oecumenisch, pro-no-more-bullshit Offerfeest voor wie het aanbelangt!” op als een provocatie. Want inderdaad, wie belangt het aan?

 4. Thierry Vanroy
  7 november 2011 at 21:24 #

  Bio-industrie aan banden? Hoe dat? Massa-industrie aan banden, dat vooral.

  En het is inderdaad provocatief bedoeld. Provocatief tegen de komedie, omdat ik er geen probleem in zie moslims een prettig Offerfeest te wensen, net zoals zij mij een prettige Kerstmis wensen.

  Wie het aanbelangt? Zij die het aanbelangt, mij niet in weze, maar ik stoor me aan de nondiscussie.

  • leovardianoncantat
   7 november 2011 at 22:53 #

   ‘bio-industrie’ luidt de uitdrukking in Nederland. We bedoelen hetzelfde. Het ritueel slachten is dan vervolgens wel of niet een probleem?

   Goed, een provocatie. Maar niet in de eerste plaats één die gericht is tegen Nederlanders en Vlamingen? (Een onmogelijke zienswijze? Ontbreekt het mij dan toch aan humor?)

   Niet per se een non-discussie als we de terecht door jouw gehekelde hypocrisie van ‘identitairen’ en ‘anti-jihadisten’ elimineren.

   Zij die het aanbelangt… onder andere dan toch de immigrant (het blog is Nederlandstalig). Ik probeer het duidelijk te krijgen. Vindt u dat u bijdraagt aan de vervreemding als u schrijft ‘Prettig Offerfeest!’?

 5. Thierry Vanroy
  7 november 2011 at 23:01 #

  De hypocrisie elimineren door aan te tonen dat een discussie een non-discussie is en niet meer dan dat.

  Ik vind niet dat ik aan ‘vervreemding’ bijdraag wanneer men niet eens een definitie van ‘eigenheid’ daartegenover kan plaatsen. Dus ja, in de eerste plaats gericht tegen zij die hun ‘culturele integriteit’ verdedigen tegen datgene wat hen niet eens aanvalt.

 6. leovardianoncantat
  8 november 2011 at 00:39 #

  Thierry Vanroy: For the love of the Lord, I just wish Eid Al-Adha wouldn’t have to come combined with the annual debate on ritual slaughter. People should get their facts and priorities straight, as if the massive international, hormone injected, genetically modified (fast)food industry is anything like humane. Cancel that, keep meat for special occasions and I don’t care how you kill that sheep. It will still be more humane than the Matrix-style meatfarms we have today!

  Feitelijk laat je het in het midden. Ook het technisch-medische aspect laat je buiten beschouwing. Eens?

  “Ik vind niet dat ik aan ‘vervreemding’ bijdraag wanneer men niet eens een definitie van ‘eigenheid’ daartegenover kan plaatsen. Dus ja, in de eerste plaats gericht tegen zij die hun ‘culturele integriteit’ verdedigen tegen datgene wat hen niet eens aanvalt.”
  Laat ons gerust deze ‘identitairen’ en ‘anti-jihadisten’ (enz.) vergeten. We hebben al vastgesteld dat ze geen recht van spreken hebben in deze. Kunnen wij dan niet in het algemeen (lees : binnen de context van de natie-staat) bevolking en cultuur beschermen en verdedigen door middel van een restrictieve wetgeving tegen ritueel slachten?

 7. Thierry Vanroy
  8 november 2011 at 00:45 #

  Wanneer ik zeg dat het mij niet kan schelen, dan is dat omwille van één heel simpele redenering:

  Het leed van miljoenen slachtdieren (in batterijen, ‘humaan’ geslacht met 2 seconden ipv 5 seconden intense pijn, de afgekeurde ritueel geslachte dieren die wij allemaal krijgen – zijnde zo’n 60% etc.) weegt niet op tegen de praktijk van ritueel slachten.

  Het is een kwestie van prioriteiten. Als er nog maar 1% van de huidige slacht zou zijn, dan kan de manier van slachten mij niet schelen. Op dat vlak zoek ik geen moreel hogere grond.

Leave a Reply