Aside

Wie koloniseert hier wie eigenlijk? #TeamWJZBJZ

Nieuw artikel, eerst geplaatst op Wat Je Zegt Ben Je Zelf. Met dank aan SoSoSuus voor de verbeteringen in mijn enthousiasme. Benieuwd of dit meer reactie uitlokt dan mijn blijkbaar wat te hoog gegrepen financieel-economische commentaren van de voorbije week?


Klik


Temidden de financiële crisis en de revolterende meltingpot van Britse ‘Hoodies’ (eens wat anders dan hoofddoekies), zouden we bijna vergeten dat islamitische imperialisten het vrije Westen nog steeds aan het veroveren zijn (ofzo).

Om trouw te blijven aan de controverse die ik als katholiek nationalist beloofd heb te scheppen, en omdat we opnieuw herinnerd zijn aan dat beloftes zonder resultaat tot crash, speculatie en verlaagde ratings leiden (WJZBJZ moet triple A blijven!), wil ik het even hebben over iets mild interessants van een facebookvriend. De man in kwestie wil ik niet persoonlijk aanvallen, hij weet dat ik zwaar tegen zijn liberale en ultrazionistische kijk op de wereld ben. Maar wat hij plaatste wil ik wel even op in gaan, want het is een mooi voorbeeld:

http://tundratabloids.com/2011/08/tariq-ramadan-caught-on-tape-calling-for-the-colonization-of-america.html

Even wat achtergrondinformatie. Tundra Tabloids is de Scandinavische versie van de usual suspects zoals PI-news, CounterJihad en Jihad Watch. Als dat patroon niet duidelijk genoeg is, het komt neer op een vulgaire en ongenuanceerde aanval op alles wat onder islam te categoriseren valt, gecombineerd met hevige pro-Amerikaanse en dito-Israëlische sympathieën, alsook een liberale, seculiere (à la Breivik) visie op de wereld. Tariq Ramadan is dan weer een professor met onder meer aanstellingen in Oxford, Kyoto en Leiden, maar vooral bekend omwille van zijn internationale controverse. Hij is in meerdere opzichten controversieel, daar hij de wereldwijde plaats van de islam verdedigt en tegelijk nuanceert, promoot en tegelijk aanvalt… Hij gaat het debat ook niet uit de weg, dusdanig zelfs dat hij ook in nationalistische kringen enige populariteit geniet, vooral in Frankrijk.

Nu goed, het Tundra Tabloids artikel over Tariq Ramadan titelt in spectaculaire hoofdletters:

“TARIQ RAMADAN CAUGHT ON TAPE CALLING FOR THE COLONIZATION OF AMERICA…….”

Jawel, met zo’n bominslag moet je de lezer wel een interpunctie of zeven laten voor eventjes te bekomen. Het artikel begint met een apologetisch discours over Anders Breivik, om vervolgens een video van prof. Ramadan als bewijsvoering te nemen dat ze toch wel degelijk gelijk hebben in hun kruisvaart tegen de imperialistische moslims.

De video in kwestie toont een bijeenkomst in Dallas, Texas van 27 juli j.l. In deze video wijst prof. Ramadan op niets nieuws dan zijn karakteristieke kijk op de moderne wereld door een islamitische bril – en wat hij daar voor lessen uit trekt. Toen ik de video bekeek, los van de tekst van het Tundra Tabloids artikel, leerde ik niets nieuws over de man zijn ideeën alleszins. Maar als ik het artikel mag geloven, is de man bij deze “ontmaskerd” als Jihadi. Laat ik even het volledige citaat van prof. Ramadan nemen vanaf 03:21 en verder:

“We should all be careful not to be colonized by something which is coming from this consumerist society, a way of life which is not putting families in the center, perhaps in [inaudible], but not in the end. It should be us, with our understanding of Islam, our principles, colonizing positively the United States of America by making it a centrality in our life, our family, our kids, our children, that’s the essence of our relation.”

Daaruit concludeert Tundra Tabloids dan maar dat de goede professor oproept tot de kolonialisering van Amerika. En dat is nu precies hetgeen dat mij dwarsligt bij dat islamofoob populisme ter verdediging van ‘het’ Westen. Wat de man eigenlijk zegt is dat zij die vanuit islamitische principes willen leven, gekolonialiseerd dreigen te worden door het consumentisme, wat hen wegtrekt van hun religieuze beleving. In de plaats van dit consumentisme, stelt hij juist voor op een positieve manier tegenwicht te bieden, door middel van hun omgeving (land) centraal te stellen in hun religieuze levenswijze.

Of vanuit het islamitische principe van Jihad bekeken, spreekt hij over de ‘Kleine Jihad’, waar het beginpunt bij het individu ligt om een positieve bijdrage aan zichzelf en zijn omgeving te bieden door middel van religie. Dat is toch wel van een heel andere categorie lijkt mij. En opnieuw, conform het discours dat de man nu al decennia volgt (zoals hij ook meteen erna letterlijk stelt: “[…] since 1968 […]“).

Natuurlijk zullen velen dat onderscheid niet maken. Zij die het liberale secularisme als voorwendsel nemen voor de staatsordening, willen alle religies eroderen tot een niemendalletje en tot de huiskamer beperken, wat het consumentisme vrijgeleide geeft in de maatschappij. Maar zij die hun religie serieus nemen zien hun leven juist door hun religie. Het is in deze zin een mening die niet moet verschillen van andere voorkeuren in levensstijl en daarom ook net zo veel recht heeft op proportioneel in de maatschappij opgenomen te worden, zolang je geen subjectieve voorkeuren laat gelden tenminste.

Sommigen zullen spreken over de verdediging van de ‘christelijke’ traditie, maar de kans dat het hier ook om traditionele christenen gaat is doorgaans nihil. Als ze al praktiserend zijn, dan toch zeker gereformeerd. De paar uitzonderingen op deze regel wil ik nog wel begrip voor opbrengen (mits zij hun relatief subjectieve wereldvisie erkennen), maar deze behandelen de kwestie vanuit een heel ander vertrekpunt dan de verdediging van ‘het’ Westen (zoals de Tundra Tabloids dat doet). Zowel de Bijbel als de Koran willen de hele wereld overtuigen, dus mogen zowel christenen als moslims dit in de juiste context blijven geloven zonder over eierschalen te moeten lopen? Het is toch niet dat wij door dit feit allemaal met zwaarden door de straten beginnen zwaaien (dat voorrecht is voor de Hoodies), het is een context waar wij vreedzaam mee om leren gaan, dat staat ook in het Schrift.

Hoe dan ook, traditionele christenen zijn daarom nog niet gepolitiseerd, in tegenstelling tot het gros van de reactionair-katholieke garde van het Vlaams Belang. Zij zouden (in alle logica) in het omgaan met een wereld die niet is zoals zij dat willen dan ook meer raakvlakken met een Tariq Ramadan moeten kunnen vinden dan met een Dewinter of Wilders.

Concluderend is het in mijn ogen dus maar wat voor een Westen wij willen. ‘Het’ Westen waar lege kerken, Marokkaanse hoertjes, Londen en Wallstreet ons koloniseren? Of waar onze families, landen en tradities het Westen koloniseren?

Toch wel een belangrijk onderscheid, lijkt mij.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Een anti-apologetische uithaal | De Geur van de Roos - Thierry Vanroy - 27 november 2011

    […] zie video van Tariq Ramadan, een icoon die ik al eerder heb gesteund en zal blijven steunen. Net zoals mijn idee waar de plaats van islam in de wereld ligt, waarvoor ik […]

Leave a Reply