Quote

De (euro) Wever

BTW : dat lokaal parlement is in feite overbodig. Sinds het wegvallen van de binnengrenzen is het Europa dat de dienst uitmaakt. En ons land is net als de andere lidstaten een ‘provincietje geworden waar de lokale ‘denkers’ ook wat theater mogen spelen.
Dirk

One Response to “De (euro) Wever”

  1. Lijfeigene
    15 juni 2011 at 20:00 #

    Eindelijk een tweede gelijkgezinde :)

Leave a Reply